- Oktober 2013
  4 Nieuwe Projecten Geopend !!.
- Op 11 April 2013 doen we mee
  aan een workshop, op het
  summa college te Eindhoven.
  Verdeeld over de dag gaan we
  4x een uur vertellen over onze
  stichting.

- Okt 2011

  Projecten Hiramadagama en
  Moratuwa afgerond.

- Okt. 2011